2009./2010.

  • Vous avez bien mangé? Et bien chantez maintenant !!!
No 1.-3.martam Sērmūkšu pamatskolā viesojās filmēšanas grupa no Francijas, kas uzņēma pirmo filmu par eTwinning Eiropā.
Latvijas, Francijas un Skotijas skolas izveidoja kopīgu projektu You've eaten well? Let's sing now! Mēs mācījāmies dziedāt Francijas un Skotijas dziesmas. Bērni gatavo arī ēdienus - zupu no Skotijas, kartupeļu sacepumu no Francijas un Debess mannā jeb uzpūteni no Latvijas.
Filmā tiek stāstīts, kas ir eTwinning, kā veidot sadarbības projektus, kādas iespējas tiek piedāvātas skolotājiem un skolēniem, izmantojot IKT. Filma būs interesanta arī vecākiem, jo viņi varēs redzēt, kā darbojas bērni šajā projektā. Tā domāta arī skolotājiem un skolēniem, kuri vēl nav iesaistījušies eTwinning, lai viņus iedrošinātu un ieinteresētu piedalīties.
Šāda filma Eiropā tiek veidota pirmo reizi. Mēs esam ļoti priecīgi, ka varam piedalīties filmas tapšanā.
Filmēšana notiek pateicoties Latvijas Nacionālajam atbalsta dienestam.
Piedalīšanās eTwining projektos ir lieliska iespēja apgūtās zināšanas un prasmes izmantot reālajā dzīvē.

 Fotogalerija par projektu